Vulnerable source packages in the oldstable suite


PackageBugUrgencyRemote
389-ds-baseCVE-2015-1854medium**yes
CVE-2015-3230high**yes
CVE-2016-5405medium**yes
CVE-2017-15134medium**yes
CVE-2017-15135medium**yes
CVE-2017-2668not yet assigned?
CVE-2017-7551medium**yes
CVE-2018-1054medium**yes
cactiCVE-2018-10060low**yes
CVE-2018-10061low**yes
calibreCVE-2018-7889medium**yes
cupsCVE-2017-15400high**yes
CVE-2017-18248low**yes
dokuwikiCVE-2017-18123high**yes
drupal7CVE-2018-7602not yet assigned?
geglCVE-2018-10112not yet assignedno
CVE-2018-10114not yet assignedno
ghostscriptCVE-2018-10194not yet assignedno
glusterfsCVE-2018-1088not yet assignedno
graphicsmagickCVE-2017-11139lowyes
CVE-2017-11140lowyes
CVE-2017-13737lowyes
CVE-2017-13775lowyes
CVE-2017-13776lowyes
CVE-2017-13777lowyes
CVE-2016-3716medium**yes
CVE-2016-3717high**yes
CVE-2016-3718medium**yes
CVE-2016-5239high**yes
CVE-2016-5241medium**yes
CVE-2016-7446high**yes
CVE-2016-7447high**yes
CVE-2016-7448high**yes
CVE-2016-7449medium**yes
CVE-2017-10794medium**yes
CVE-2017-11102medium**yes
CVE-2017-11403medium**yes
CVE-2017-11636high**yes
CVE-2017-11637high**yes
CVE-2017-11638medium**yes
CVE-2017-11641high**yes
CVE-2017-11642medium**yes
CVE-2017-11643high**yes
CVE-2017-11722medium**yes
CVE-2017-12935medium**yes
CVE-2017-12936medium**yes
CVE-2017-12937medium**yes
CVE-2017-13063medium**yes
CVE-2017-13064medium**yes
CVE-2017-13065medium**yes
CVE-2017-13134medium**yes
CVE-2017-14314medium**yes
CVE-2017-14504medium**yes
CVE-2017-14733medium**yes
CVE-2017-14994medium**yes
CVE-2017-14997high**yes
CVE-2017-15238medium**yes
CVE-2017-15277medium**yes
CVE-2017-15930medium**yes
CVE-2017-16352medium**yes
CVE-2017-16353medium**yes
CVE-2017-16545medium**yes
CVE-2017-16547medium**yes
CVE-2017-16669medium**yes
CVE-2017-17498medium**yes
CVE-2017-17500medium**yes
CVE-2017-17501medium**yes
CVE-2017-17502medium**yes
CVE-2017-17503medium**yes
CVE-2017-17782medium**yes
CVE-2017-17912medium**yes
CVE-2017-17913medium**yes
CVE-2017-17915medium**yes
CVE-2017-18219medium**yes
CVE-2017-18220medium**yes
CVE-2017-18229medium**yes
CVE-2017-18230medium**yes
CVE-2017-18231medium**yes
CVE-2017-6335medium**yes
CVE-2017-9098medium**yes
CVE-2018-5685medium**yes
CVE-2018-6799medium**yes
CVE-2018-9018medium**yes
gunicornCVE-2018-1000164not yet assignedno
imagemagickCVE-2017-10995medium**yes
CVE-2017-11533medium**yes
CVE-2017-11535medium**yes
CVE-2017-11639medium**yes
CVE-2017-13143medium**yes
CVE-2017-17504medium**yes
CVE-2017-17879medium**yes
CVE-2018-5248medium**yes
ipythonCVE-2018-8768medium**yes
jackson-databindCVE-2018-7489high**yes
jasperreportsCVE-2018-5429not yet assignedno
CVE-2018-5430not yet assignedno
CVE-2018-5431not yet assignedno
jrubyCVE-2018-1000073medium**yes
CVE-2018-1000074medium**yes
CVE-2018-1000075medium**yes
CVE-2018-1000076high**yes
CVE-2018-1000077medium**yes
CVE-2018-1000078medium**yes
CVE-2018-1000079medium**yes
krb5CVE-2018-5709medium**yes
CVE-2018-5710medium**yes
CVE-2018-5729medium**yes
CVE-2018-5730medium**yes
libavCVE-2015-1207medium**yes
CVE-2017-1000460medium**yes
CVE-2017-11684medium**yes
CVE-2017-11719medium**yes
CVE-2017-17128medium**yes
CVE-2017-17130medium**yes
CVE-2017-9987medium**yes
CVE-2018-7557medium**yes
libgit2CVE-2018-8098medium**yes
CVE-2018-8099medium**yes
libidnCVE-2017-14062high**yes
libmadCVE-2017-8372low**yes
CVE-2017-8373medium**yes
CVE-2017-8374medium**yes
CVE-2018-7263medium**yes
libspring-javaCVE-2018-1199medium**yes
CVE-2018-1270not yet assignedno
CVE-2018-1272not yet assignedno
libvncserverCVE-2018-7225high**yes
linuxCVE-2015-8839low**no
CVE-2015-9016medium**no
CVE-2017-1000379high**no
CVE-2017-10662high**no
CVE-2017-10663high**no
CVE-2017-13166medium**no
CVE-2017-13220medium**no
CVE-2017-16526high**no
CVE-2017-16911low**no
CVE-2017-16912high**yes
CVE-2017-16913high**yes
CVE-2017-16914high**yes
CVE-2017-18017high**yes
CVE-2017-18203low**no
CVE-2017-18208medium**no
CVE-2017-18216low**no
CVE-2017-18232low**no
CVE-2017-18241medium**no
CVE-2017-18249medium**no
CVE-2017-18257not yet assignedno
CVE-2017-18261not yet assignedno
CVE-2017-5715medium**no
CVE-2017-5753medium**no
CVE-2018-1000004high**yes
CVE-2018-1000026medium**yes
CVE-2018-10021not yet assignedno
CVE-2018-10322not yet assigned?
CVE-2018-10323not yet assigned?
CVE-2018-1066high**yes
CVE-2018-1068high**no
CVE-2018-1092not yet assignedno
CVE-2018-1093not yet assignedno
CVE-2018-1094not yet assignedno
CVE-2018-1108not yet assigned?
CVE-2018-5332high**no
CVE-2018-5333medium**no
CVE-2018-5750low**no
CVE-2018-5803not yet assigned?
CVE-2018-6927medium**no
CVE-2018-7273medium**no
CVE-2018-7492medium**no
CVE-2018-7566medium**no
CVE-2018-7740medium**no
CVE-2018-7755medium**yes
CVE-2018-7757low**no
CVE-2018-7995medium**no
CVE-2018-8781not yet assigned?
CVE-2018-8822high**no
lucene-solrCVE-2018-1308not yet assignedno
memcachedCVE-2018-1000127medium**yes
mercurialCVE-2017-17458high**yes
CVE-2018-1000132medium**yes
mosquittoCVE-2017-7651not yet assigned?
CVE-2017-7652not yet assigned?
mrubyCVE-2018-10191not yet assignedno
CVE-2018-10199not yet assignedno
opencvCVE-2016-1516medium**yes
CVE-2016-1517medium**yes
CVE-2017-1000450medium**yes
CVE-2017-12597medium**yes
CVE-2017-12598medium**yes
CVE-2017-12599medium**yes
CVE-2017-12600high**yes
CVE-2017-12601medium**yes
CVE-2017-12602high**yes
CVE-2017-12603medium**yes
CVE-2017-12604medium**yes
CVE-2017-12605medium**yes
CVE-2017-12606medium**yes
CVE-2017-12862medium**yes
CVE-2017-12863medium**yes
CVE-2017-12864medium**yes
CVE-2017-17760medium**yes
CVE-2018-5268medium**yes
CVE-2018-5269medium**yes
openexrCVE-2017-12596medium**yes
CVE-2017-14988medium**yes
CVE-2017-9110medium**yes
CVE-2017-9111medium**yes
CVE-2017-9112medium**yes
CVE-2017-9113medium**yes
CVE-2017-9114medium**yes
CVE-2017-9115medium**yes
CVE-2017-9116medium**yes
openjdk-7CVE-2018-2783not yet assignedno
CVE-2018-2790not yet assignedno
CVE-2018-2794not yet assignedno
CVE-2018-2795not yet assignedno
CVE-2018-2796not yet assignedno
CVE-2018-2797not yet assignedno
CVE-2018-2798not yet assignedno
CVE-2018-2799not yet assignedno
CVE-2018-2800not yet assignedno
CVE-2018-2814not yet assignedno
CVE-2018-2815not yet assignedno
openjpeg2CVE-2018-5727lowyes
CVE-2018-5785lowyes
CVE-2015-1239medium**yes
CVE-2016-1626medium**yes
CVE-2016-5139medium**yes
CVE-2016-5158medium**yes
CVE-2017-17480high**yes
CVE-2018-6616medium**yes
openslp-dfsgCVE-2017-17833not yet assigned?
php-horde-cryptCVE-2017-7413high**yes
CVE-2017-7414medium**yes
php-horde-imageCVE-2017-14650medium**yes
CVE-2017-9774medium**yes
php5CVE-2018-7584high**yes
phpmyadminCVE-2016-6609medium**yes
CVE-2016-6614medium**yes
CVE-2016-6615medium**yes
CVE-2016-6616medium**yes
CVE-2016-6618medium**yes
CVE-2016-6619medium**yes
CVE-2016-6620high**yes
CVE-2016-6621medium**yes
CVE-2016-6622medium**yes
CVE-2016-9865high**yes
CVE-2018-10188not yet assignedno
python-pysaml2CVE-2017-1000433medium**yes
qemuCVE-2017-2615low?
CVE-2016-6833low**no
CVE-2016-6835low**no
CVE-2016-9603not yet assigned?
CVE-2017-10911medium**no
CVE-2017-11334low**no
CVE-2017-11434low**no
CVE-2017-14167high**no
CVE-2017-18030low**no
CVE-2017-2620not yet assigned?
CVE-2017-7493medium**no
CVE-2017-7718low**no
CVE-2017-7980medium**no
CVE-2017-8086medium**no
CVE-2017-8112medium**no
CVE-2017-9373low**no
CVE-2018-7550medium**no
redmineCVE-2016-10515medium**yes
CVE-2017-15568medium**yes
CVE-2017-15569medium**yes
CVE-2017-15570medium**yes
CVE-2017-15571medium**yes
CVE-2017-15572medium**yes
CVE-2017-15573medium**yes
CVE-2017-15574medium**yes
CVE-2017-15575high**yes
CVE-2017-15576medium**yes
CVE-2017-15577medium**yes
CVE-2017-16804medium**yes
CVE-2017-18026medium**yes
ruby-oxCVE-2017-16229medium**yes
ruby-rack-protectionCVE-2018-1000119medium**yes
ruby-sanitizeCVE-2018-3740not yet assignedno
ruby2.1CVE-2017-0898medium**yes
CVE-2017-0900medium**yes
CVE-2017-0901medium**yes
CVE-2017-0902medium**yes
CVE-2017-0903high**yes
CVE-2017-10784high**yes
CVE-2017-14033medium**yes
CVE-2017-14064high**yes
CVE-2017-17405high**yes
CVE-2017-17742not yet assignedno
CVE-2018-1000073medium**yes
CVE-2018-1000074medium**yes
CVE-2018-1000075medium**yes
CVE-2018-1000076high**yes
CVE-2018-1000077medium**yes
CVE-2018-1000078medium**yes
CVE-2018-1000079medium**yes
CVE-2018-6914not yet assignedno
CVE-2018-8777not yet assignedno
CVE-2018-8778not yet assignedno
CVE-2018-8779not yet assignedno
CVE-2018-8780not yet assignedno
sdl-image1.2CVE-2017-12122not yet assigned?
CVE-2017-14440not yet assigned?
CVE-2017-14441not yet assigned?
CVE-2017-14442not yet assigned?
CVE-2017-14448not yet assigned?
CVE-2017-14450not yet assigned?
CVE-2017-2887medium**yes
CVE-2018-3837not yet assignedno
CVE-2018-3838not yet assignedno
CVE-2018-3839not yet assignedno
simplesamlphpCVE-2017-12868high**yes
CVE-2017-12870medium**yes
CVE-2017-12872medium**yes
slurm-llnlCVE-2018-7033high**yes
sqlite3CVE-2017-2518high**yes
CVE-2017-2519high**yes
CVE-2017-2520high**yes
tomcat7CVE-2017-12616medium**yes
CVE-2018-1304medium**yes
CVE-2018-1305medium**yes
tomcat8CVE-2018-1304medium**yes
CVE-2018-1305medium**yes
vlcCVE-2017-17670medium**yes
wiresharkCVE-2018-7320medium**yes
CVE-2018-7334medium**yes
CVE-2018-7335medium**yes
CVE-2018-7337medium**yes
CVE-2018-7417medium**yes
CVE-2018-7418medium**yes
CVE-2018-7419medium**yes
CVE-2018-7420medium**yes
CVE-2018-9256medium**yes
CVE-2018-9257medium**yes
CVE-2018-9258medium**yes
CVE-2018-9259medium**yes
CVE-2018-9261medium**yes
CVE-2018-9262medium**yes
CVE-2018-9263medium**yes
CVE-2018-9264medium**yes
CVE-2018-9265medium**yes
CVE-2018-9266medium**yes
CVE-2018-9267medium**yes
CVE-2018-9268medium**yes
CVE-2018-9269medium**yes
CVE-2018-9270medium**yes
CVE-2018-9271medium**yes
CVE-2018-9272medium**yes
CVE-2018-9273medium**yes
CVE-2018-9274medium**yes
wordpressCVE-2018-10100not yet assignedno
CVE-2018-10101not yet assignedno
CVE-2018-10102not yet assignedno
xenCVE-2017-14316high**no
CVE-2017-14317medium**no
CVE-2017-14319high**no
CVE-2017-15588medium**no
CVE-2017-15589low**no
CVE-2017-15590medium**no
CVE-2017-15592high**no
CVE-2017-15593medium**no
CVE-2017-15594medium**no
CVE-2017-15595high**no
CVE-2017-15597high**yes
CVE-2017-17044medium**no
CVE-2017-17045high**no
CVE-2017-17046low**no
CVE-2017-17563medium**no
CVE-2017-17564medium**no
CVE-2017-17565medium**no
CVE-2017-17566medium**no
CVE-2018-7540medium**no
CVE-2018-7541medium**no
zabbixCVE-2017-2826not yet assignedno
zendframeworkCVE-2016-4861high**yes

If a "*" is included in the urgency field, no DSA is planned for this vulnerability.

If a "**" is included, the urgency field was automatically assigned by the NVD (National Vulnerability Database). Note that this rating is automatically derived from a set of known factors about the issue (such as access complexity, confidentiality impact, exploitability, remediation level, and others). Human intervention is involved in determining the values of these factors, but the rating itself comes from a fully automated formula.


Search for package or bug name: Reporting problems